Keraamika kui eneseväljendamise võimalus

Keraamika on loominguline tegevus, kus igaüks saab luua midagi originaalset ja vabastada enda kunstilise poole.  Oma keraamikavaldkonna teadmised olen omandanud viieaastase õpinguperioodi jooksul Haapsalu Kunstikoolis. Lisaks olen võtnud mitmeid individuaalseid täiendkoolitusi. Samuti olen omandanud bakalaureusekraadi poiste tööõpetuse õpetajana Tallinna Ülikoolis 2010. aastal ning magistrikraadi erialal Teenuse disain ja juhtimine 2016. aastal Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis.


Seni olen töötanud üle 10 aasta müügivaldkonnas, ent kui mu vanem laps läks lasteaeda, jõudsin arusaamisele, et huviringide valikus napib käelist või loomingulist tegevust. Oma kogemusest aga tean, et läbi keraamika ja töös saviga on võimalik arendada lapse keskendumisvõimet ja maandada stressi. Kui täiskasvanu suudab end keskenduma sundida, siis lapsel selline omadus puudub. Lapse keskendumine algab käest. Kui lapse käsi on hõivatud, voolides või lõigates midagi, ei lase ta end ümbritsevast segada. Keskendumine aitab lapsel saavutada seesmist rahu ja tasakaalu. Tuleb ära kasutada lapse loomupärast vajadust kõike käega katsuda ja selle kaudu arendada lapse keskendumisvõimet, loomingulist võimekust ja vähendada lapse stressitaset.
Nii asutasingi 2017. aastal ettevõtte, mis pakub keraamikaringi teenust, tulles ise kliendi juurde kohale vajalike vahenditega. Samuti on soovi korral võimalik huviringe läbi viia Tallinna kesklinnas asuvas stuudios.

Valik tehtud töid: